Zásady GDPR

V této kategorii nejsou žádné produkty.

Zásady ochrany osobních údajů.

Jméno a příjmení: Zdeňka Beránková

IČO: 08188483

Sídlo provozovny: Adámkova 237. 53901 Hlinsko

e-mail: cestovka@bbshlinsko.cz

tel.: 469311433

dále jen „Správce“

Vážení klienti,

abychom mohli plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sdělujeme:

- Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.

- Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.

- Zpracovávám vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.

- Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby.

- Ochrana Vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

- Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.

- Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat

- Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

- Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

- Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.

- Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR.

 

 

Hračkárna BBS Beránek

BBS Beránek s.r.o.
Adámkova 237
Hlinsko
53901
469 311 433, 737 278 405 hracky@bbshlinsko.cz IČ: 08188483
DIČ: CZ08188483
Vytvořeno službou Webnode E-shop